۱۳۹۵ آبان ۲۴, دوشنبه

جبران کم آبی ۲

جبران کم آبی ۲
..
پمپ کردن ِ آب ِ دریا ها، به جا های کم آب و خشک، ارزان ترین و عملی ترین راه است برای:

-          جلوگیری از توفان های شن و ریزگرد‌ها.
-          جلوگیری یا کم تر شدن ِ ریزش ناگهانی و فرو رفتن های عمیق ِ زمین در شهر ها و دشت
          ها که مصرف بیش از اندازه از آب های زیر زمین را دلیل آن می دانند.
-          غنی تر شدن آب های زیر زمینی و بالا آمدن سطح آب های شیرین ِ زیر زمینی.
-          مرطوب شدن مناطقی که به آن جا ها، آب پمپ شده و دریاچه هائی درست شده است
          که مانعی در بوجود آمدن ریز گرد ها هست.
-          مورد استفاده قرار گرفتن دریاچه های مصنوعی، توسط مردم، پرندگان و برای پرورش ماهی ها.
-          مرطوب شدن منطقه ها، کمک به رشد گیاهان و سرسبز بودن ِ منطقه می کند.
-          از بخار شدن و تبخیر ِ آب در منطقه های مرطوب، ابری ملایم و خفیف درست می شود
          که نور خورشید را مقداری منعکس می کند و مانع تابش مستقیم ِ نور خورشید به زمین
         می شود، در نتیجه مقداری… منطقه خنک تر می شود.
-          کمی خنک تر شدن ِ منطقه باعث می شود که کمتر آب ها در منطقه تبخیر شوند، یعنی
          این خنک شدن، تا اندازه ای در این منطقه مانع گرم تر شدن ِ زمین شده است.
-          گیاهان رشد کرده در محل هائی که آب به آن جا ها پمپ می شود، انرژی خورشید را
          جذب و تبدیل به رشد گیاه می کنند، که تا اندازه ای، باز هم مانع گرم تر شدن ِ زمین
          می شوند، یکی با مصرف ِ نور خورشید و تبدیل آن برای رشد گیاه، و یکی دیگر به
          اندازه ی خود ِ گیاه، مانع تابیدن ِ مستقیم به خاک و زمین می شوند.
.
پمپ کردن آب ِ دریا ها به خشکی ها در سطح جهانی با٬ هزاران هزار پمپ ِ آب:

-          مقداری... مانع بالا آمدن ِ‌ آب دریاها و مانع به زیر آب رفتن شهر های ساحلی
          و جزیره های کم ارتفاع می شود.
-          کمتر گرم شدن زمین در سطح کوچک و در جاهای مختلف ِ کره زمین، در هزاران هزار جا،
          باعث می شود که یخچال های طبیعی و یخ های قطبی کمتر آب شوند و در نتیجه آب های
          دریا ها باز هم کمتر بالا می آید، یعنی کمک به جلوگیری از گرمایش زمین می شود.
-          کم تر آب شدن ِ یخچال های طبیعی و یخ های قطبی، باعث کم تر بالا آمدن ِ آب دریا ها شده
          و در خرج هزینه های بسیار برای جلوگیری از ورود آب به شهر های ساحلی و جزیره های
          کم ارتفاع صرفه جوئی می شود. می توان هزینه ای را که برای جلوگیری و مانع سازی در
          شهر های ساحلی در نظر گرفته خواهد شد یا می شود، در راه پمپ ها و
          مسیر سازی ِ لوله ها، برای پمپ کردن آب دریا ها به خشکی ها خرج کرد.
..
سوز
۱۷ آبان ۱۳۹۵ – 07.11.2016

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر