۱۳۹۷ شهریور ۲۷, سه‌شنبه

غنی سازی اورانیوم نه، دریاچه سازی آری

غنی سازی اورانیوم نه، دریاچه سازی آری
..
بهتر است که به جای تهدید جامعه جهانی به این که:‌ ما غنی سازی اورانیوم را از سر می گیریم...

که بیش از دویست میلیارد دلار خرج آن کردند و بعد مجبور شدند زیر فشار جامعه جهانی، همه را
دود کنند و به هوا بفرستند... یعنی کاری پوچ و بی سرانجام و پر هزینه کردن...
بیایند و با پمپ های قوی و لوله کشی، از دریای سیاه، آب برای دریاچه ارومیه
و از خلیج فارس و دریای عمان، آب برای دریاچه ها و تالاب های جنوب ایران، پمپ کنند.
اولین خاصیت این کار، یعنی پمپ کردن آب از دریا ها، به تالاب ها و دریاچه ها...
جلوگیری از برپا شدن ریزگرد ها و توفان شن می شود، که اطراف دریاچه ارومیه توفان نمک بود.
فایده های بسیار و دیگری در اثر آب دار شدن دریاچه ها و تالاب های خشک شده و یا رو به خشکی
وجود دارد:
نفوذ آب به زیر زمین، به بالا آمدن سطح آب های زیر زمینی کمک می کند و مقدار آب شیرین زیاد
می شود و سطح  آب های شیرین بالا می آید.
ماهی ها و حیوانات آبزی از دریائی که از آن، آب پمپ می شود، در محل در دسترس خواهند بود.
در هوای منطقه رطوبت بیشتر می شود و از خشک شدن گیاهان و درختان جلوگیری می شود.
رطوبت موجود در منطقه، باعث برگشت مقداری از گرمای تابشی می شود و خاک، گرم نمی شود
که در نتیجه به طور نسبی، مقدار کمی هوای منطقه خنک تر می شود.
مردمی که در نزدیک دریاچه ها و تالاب ها زنده‌گی می کنند، ناچار به ترک محل نمی شوند و به
کار و کشاورزی شان در محل ادامه می دهند و به خاطر مهاجرت اجباری،  
توسط «مهاجرین خشکسالی»، از بار و فشار شهرها کم می شود.  
..
سوز
۲۸ شهریور ۱۳۹۷ -  18.09.2018
... ... ...
.