۱۳۹۷ شهریور ۲۷, سه‌شنبه

غنی سازی اورانیوم نه، دریاچه سازی آری

غنی سازی اورانیوم نه، دریاچه سازی آری

..

بهتر است که به جای تهدید جامعه جهانی به این که:‌ 

ما غنی سازی اورانیوم را از سر می گیریم...

که بیش از دویست میلیارد دلار خرج آن کردند و بعد مجبور شدند زیر فشار جامعه 

جهانی، همه را دود کنند و به هوا بفرستند... یعنی کاری پوچ و بی سرانجام 

و پرهزینه کردن… بیایند و با پمپ های قوی و لوله کشی، از دریای سیاه، آب برای 

دریاچه ارومیه و از خلیج فارس و دریای عمان، آب برای دریاچه ها و تالاب های 

جنوب ایران، پمپ کنند.

اولین خاصیت این کار، یعنی پمپ کردن آب از دریا ها، به تالاب ها و دریاچه ها...

جلوگیری از برپا شدن ریزگرد ها و توفان شن می شود، که اطراف دریاچه ارومیه 

توفان نمک بود و در جنوب ایران از کرمان تا بندرعباس و اهواز و خوزستان، 

توفان ِ ریزگرد ها، کار و زنده گی ونفس کشیدن را مشکل می کند.

فایده های بسیار و دیگری در اثر آب دار شدن دریاچه ها و تالاب های خشک شده 

و یا رو به خشکی وجود دارد:

نفوذ آب به زیر زمین، به بالا آمدن سطح آب های زیر زمینی کمک می کند و 

مقدار آب شیرین زیاد می شود و سطح  آب های شیرین بالا می آید.

ماهی ها و حیوانات آبزی از دریاچه ای که دوباره درست شده، در محل 

در دسترس خواهند بود.

در هوای منطقه رطوبت بیشتر می شود و از خشک شدن گیاهان و 

درختان جلوگیری می شود.

رطوبت موجود در منطقه، باعث رفلکس و برگشت مقداری از گرمای تابشی 

می شود و خاک، گرم نمی شود که در نتیجه به طور نسبی، مقدار کمی هوای منطقه 

خنک تر می شود.

مردمی که در نزدیک دریاچه ها و تالاب ها زنده‌گی می کنند، ناچار به ترک محل 

نمی شوند و به کار و کشاورزی شان در محل ادامه می دهند و به خاطر 

مهاجرت اجباری، توسط «مهاجرین خشکسالی»، از بار و فشار شهرها کم می شود.  

..

سوز

۲۸ شهریور ۱۳۹۷ -  18.09.2018

... ... ...

.