۱۳۹۶ آذر ۱۹, یکشنبه

مبارزه با ریز گرد ها

مبارزه با ریزگرد ها 

..

رسیدن به خیر!

مالچ پاشی ۱۰ هزار هکتار از شن زار های خوزستان برای مقابله با ریزگردها

طرح تثبیت ۱۰ هزار هکتار از شن زار های خوزستان جهت مقابله با ریزگرد

های داخلی با استفاده از روش مالچ پاشی در شن زار های روستاهای سوسنگرد 

آغاز شد.

مالچ (Mulch) به هر گونه پوششی اطلاق می‌شود که برای محافظت 

و ارتقاء کیفیت خاک، روی سطح خاک گسترده می‌شود.

/ خبرگزاری تسنیم 

پاشیدن مالچ های نفتی بسیار ساده تر و قابل 

اجرا تر است در منطقه های خشک و بی آب. 

آقای پروفسور کردوانی یک چیز هائی را عنوان می کند که ایده آل 

است ولی در شرایط امروزی تقریبن ممکن نیست.

سنگ های درشت را در محوطه ای به وسعت ده هزار هکتار آوردن 

و پخش کردن، بسیار مشکل است و هزینه ای خیلی زیاد می خواهد.

آب در این محوطه ده هزار هکتاری چند بار پاشیدن، بسیار مشکل تر 

است تا که تخم و بذر گیاهانی که در آن جا پاشیده شده است 

و در بین این سنگ ها قرار دارد بتواند رشد کند... 

تا مانع حرکت ریز گرد ها بشود... 

این منطقه ها با کم آبی مواجه هستند و برای همین است که 

شن زار شده اند، از کجا و به چه مقدار می شود آب را 

به این منطقه آورد؟ 

این یک نمونه برای محوطه ای ده هزار هکتاری هست و اگر این 

عملیات سنگ درشت به محل آوردن و بذر پاشی و بعد از آن آبیاری 

کردن در سطح کشور های ایران و عراق و عربستان باشد... 

اوه... قابل تصور نیست، 

و فقط خیلی بزرگ بودن کار، باعث انجام ندادن آن می شود. 

مالچ های نفتی که بعد از دو سال از بین می رود یکی از بهترین 

کار ها برای جلوگیری از بخار شدن و به هوا رفتن رطوبت در خاک 

محلی می شود که باعث می شود بذر و تخم گیاهان که در محل 

موجود هستند، با رطوبت به هدر نرفته، رشد کنند و از میان مالچ 

های نفتی سر بر می آورند. 

اولین نتیجه از مالچ پاشی، جلوگیری از به راه افتادن و به هوا بلند شدن 

از ریز گرد ها هست، 

که خود به تنهائی یک پیشرفت و کاری مهم است.

دوم، رطوبت خاک با بودن مالچ در زیر آن و در خاک می ماند و در اثر 

گرما و تابش آفتاب به هدر نمی رود. 

سوم، امکان رشد و سبز شدن گیاهان محلی با رطوبت زیر مالچ ها 

بسیار بیشتر است. 

چهارم، مالچ نفتی بعد از دو سه سال از بین میرود و اگر گیاهی 

سبز شده باشد می تواند به رشد خود ادامه دهد، و دیگر مالچ 

مانعی برای گیاهان محیط نیست، 

البته در صورتی که باران به کمک بیاید. 

.... ........... .................... 

نظر آقای پروفسور کردوانی:

.

این یک کار مضر هست.

پروفسور کردوانی

پدر کویرشناسی و اقلیم شناسی ایران

رئیس اقلیم شناسی ناسا

اهل گرمسار

می گوید: مالچ به بی آبی و خشکسالی و ریزگرد ها و از بین بردن 

طبیعت کمک میکند و باعث از بین رفتن گونه های جانوری و گیاهی 

میشود و خود مالچ یک عامل بوجود آمدن ریزگردها است.

مالچ دوام کمی دارد و پس از یکی دو سال خاصیت خود را 

از دست میدهد.

بهترین راه پاشیدن شن های درشت در بیابان است 

و همراه آن پاشیدن بذر گیاهان که مخصوص همان منطقه. 

پروفسور پرویز کردوانی:

عمدتا مالچ از شن های نفتی و گل و لای نفتی تهیه میشود.

بسیار خطرناک است.

.. 

سوز 

۱۹ آذر ۱۳۹۶ -  10.12.2017