۱۴۰۱ مرداد ۲۵, سه‌شنبه

گرمایش زمین

 گرمایش زمین

..

در چند روز گذشته، در آلمان و اسپانیا و پرتقال و امروز هم در فرانسه،‌ جنگل ها 

به علت گرمای شدید و خشکی هوا،‌ آتش گرفته اند و فرانسه امروز دارد با آتش

در جنگل ها در «بوردو» مبارزه می کند ولی هنوز نتوانسته اند آتش را کنترل

کنند یعنی به تاریخ امروز 10 آگوست 2022 ساعت 22 شب.

.

بهترین راه کم تر کردن خشکی و گرما در اروپا، پمپ کردن آب اقیانوس از شرق

و غرب افریقا به زمین های خشک افریقا و منطقه هايی هست که قبل از این

دریاچه بوده اند، شاید در ده سال پیش یا صد ها سال پیش.

 

گرمای بسیار زیادی از افریقای خشک دارد به اطراف و اروپا

که نزدیک ترین هست، پخش می شود.

 

در عربستان و عراق و امریکا و ایران و... آب را به جاهائی پمپ کنند

که وزش باد شدید، ایجاد توفان ریزگرد می کند و از آن جا ها

ابر های گَرد مانند از خاک و ماسه های ریز، بلند می شود.

 

سریع ترین اثر پمپ کردن آب از دریا ها و اقیانوس ها به این جا های گَرد خیز

و خشک، جلوگیری از توفان های ریزگرد است، که جلوگیری از مریضی های

مختلف و خسارت به شهر ها و صنعت می شود که ریزگرد ها باعث آن هستند.

 

و همان بادی که گرد و خاک پخش می کرد، پس از آب دار شدن آن جا ها،

حالا رطوبت و ذرات آب را به اطراف می برد و به رشد گیاهان و

خنک تر شدن هوای در مسیر باد کمک می کند.

 

قسمتی از آب در آن جا ها، به زیر زمین نفوذ می کند و مقدار آب های

بی نمک یا شیرین زیر زمینی، در آن منطقه بیشتر می شود.

با بالا آمدن آب های زیر زمینی، فرونشست زمین و ایجاد چاله های

بزرگ و عمیق، کم تر می شود.

 

قسمتی از آب در آن جا ها بخار شده و این ابر بخار مانند، به مقداری

از تابش خورشید به زمین جلوگیری می کند و در نتیجه گرمای کمتری

به زمین می رسد.

در دریاچه های آن جا ها، ماهی ها و حیوانات دیگری زنده گی می کنند

و پرنده گان هم به آن جا ها جذب شده و منطقه زنده و فعال می شود.

 

با زیاد شدن گیاهان مختلف در اطراف دریاچه های ایجاد شده، خود گیاهان مانعی

برای تابیده شدن آفتاب مستقیم به زمین می شود و گیاه با انرژی خورشید رشد

می کند که برای خوراک حیوانات وحشی و اهلی، در آن محل ها کمک می شود.

 

با اندازه گرفتن گرمای آن جا ها قبل از پمپ کردن آب، حتی در فاصله های

پنجاه تا صد کیلومتر و مقایسه آن پس از پمپ کردن آب به آن جا ها پس از

مدتی کوتاه، به آشکارا می توان دید که گرمای محیط و اطراف کم تر شده

است و این، کمک به جلوگیری از بالا رفتن گرمای زمین است.

 

بسیار واضح است که با مرطوب تر شدن هوای افریقا، هوای اروپا هم کمی

خنک تر خواهد شد و اثر آن در اروپا هم دیده خواهد شد.

 

اگر در اروپا هم دریاچه ای خشک شده باشد می توان آب اقیانوس را به این

دریاچه های قبلی پمپ کرد، و شاید به توان به جاهائی که امکان دریاچه شدن

را دارند، آب را پمپ کرد که با ایجاد دریاچه ای، کمی به خنک شدن هوا در

این جا ها کمک کرد.

 

با پمپ کردن آب از دریاها به خشکی ها، خطر بالاتر آمدن  آب دریا ها کمتر

می شود و میلیارد ها دلار صرفه جوئی می شود، که برای جلوگیری از

بالا آمدن آب دریا ها و ورود به شهرهای ساحلی و جزیزه ها فرض شده است.

 

بسیار کم تر از پولی که برای جلوگیری از ورود آب دریا ها

به شهرهای ساحلی فرض شده است را می توان برای پمپ کردن

آب از دریا ها به خشکی ها هزینه کرد.

با آب دار کردن دریاچه های قبلی، هم هوای کره زمین گرم تر نمی شود

بلکه کمی خنک تر می شود و هم آب دریا ها زیاد بالا نمی آید که برای

جلوگیری از ورود آب به شهر ها و یا زیر آب رفتن جزیره ها، پول

بسیار زیادی لازم دارد.

 

با کمی خنک تر شدن آب و هوای خشکی ها، تا اندازه ای گرمای عمومی

هوا در زمین کم تر می شود، یعنی که یخ های قطبی هم کم تر آب می شوند

که کمکی بزرگ برای جلوگیری از بالا رفتن آب های دریاها می شود.

..

سوز

۱۹ امرداد ۱۴۰۱ -  10.08.2022 

.