۱۳۹۷ مرداد ۳, چهارشنبه

پمپ کردن آب از دریا ها به خشکی ها و زمین ها

پمپ کردن آب از دریا ها به خشکی ها و زمین ها

..

پمپ کردن آب از دریاها به خشکی ها یک کار واجب و ضروری شده است.

آتش سوزی در جنگل ها و مزرعه های آلمان در چند روز پیش.

و آتش سوزی در جنگل های سوئد در این دو سه روز گذشته.

چندی پیش آتش سوزی هائی در امریکا، که در فلوریدا بود.

در این دو سه روز گرمای هوا در ایتالیا، انگلستان و یونان هم باعث آتش 

سوزی در مزرعه ها و جنگل ها شده است.

در ژاپن و کشور های کره، گرمای هوا به بالاتر از حد رکورد قبلی، ۴۱ درجه، 

رسیده است.

گرمای هوا و گرمایش زمین باعث آب شدن و کم شدن یخچال های طبیعی 

از سوئیس گرفته تا کوه های هیمالیا در هندوستان شده است، یخ های قطبی 

سریع تر در حال آب شدن هستند.

.

در مقابل گرم شدن زمین چه می توان کرد؟

.

به سرعت و سریع، نمی توان و نمی شود که مصرف سوخت های فسیلی 

و ذغال سنگ را قطع کرد و یا به مقدار زیاد مصرف انرژی های آلوده کننده 

را کم کرد.

ولی می توان با استفاده از انرژی های بادی و خورشیدی و برقی، با تعداد 

زیادی از پمپ های آب به منطقه های بسیاری در همه جای دنیا، آب را 

از دریا ها به خشکی ها پمپ کرد.

پمپ شدن آب از اقیانوس های کنار افریقا به منطقه های خشک و بی آب 

در افریقا، خودش باعث خنک شدن هوا و تاثیر آن بر خنک شدن منطقه 

های دیگر در دنیا می شود.

در آسیا و در امریکا هم می بایست از آب دریاها به خشکی ها، آب را 

به مقدار زیاد پمپ کرد.

توفان شن و ریز گرد ها در امریکا هم دیده می شود.

یک - اگر به محل هائی که ریزگرد خیز هستند مثل آریزونای امریکا، آب 

از اقیانوس پمپ شود و دریاچه های مصنوعی در آن محل ها ایجاد شود، 

جلوی توفان ریز گرد ها گرفته می شود.

دو – بادی که با عبور از صحرای خشک باعث توفان ریز گرد می شود، 

بجای خاک های ریز، رطوبت از تبخیر آب های دریاچه ها را با خود جابجا 

می کند و رطوبت محیط در کنار دریاچه های مصنوعی ایجاد شده، محیط 

را سرسبز می کند و بجای توفان ریز گرد، باران های مفید در منطقه ایجاد 

می شود، که باعث می شود محصولات کشاورزی و دامی بیشتری تولید شود.

سه – رطوبت ایجاد شده از تبخیر آب دریاچه های مصنوعی، مانند مه ملایم 

و خفیف، یک مانع طبیعی در مقابل تابش خورشید به زمین می شود و درصدی 

از تابش آفتاب به زمین خشک را کم می کند و مانند شیشه ای در مقابل نور

و گرما، قسمتی از نور را به آسمان بر می گرداند.

چهار – در اثر کمی کم تر رسیدن اشعه خورشید به زمین، خاک کم تر گرم 

می شود و این یک کم کمتر گرم شدن زمین در اثر رفلکس نور آفتاب توسط 

رطوبت مه مانند، خودش به کمتر گرم شدن زمین کمک می کند.

پنج – پمپ شدن آب از دریا ها و اقیانوس ها به مقدار زیاد و در سطح جهانی 

و توسط همه کشور ها، باعث می شود که آب دریا ها کم تر بالا بیاید و 

هزینه های جلوگیری از بالا آمدن آب ها در شهرهای ساحلی و جزیره ها 

را به مقدار زیادی کم می کند و خیلی از جزیره ها به زیر آب نمی روند.

 

شش – با کمی، کمتر گرم شدن زمین به وسیله پمپ آب به مقدار زیاد 

از دریا به خشکی، مقدار آب شدن یخچال های طبیعی در کل زمین کمتر 

می شود، یخ های قطبی کمتر گرم می شوند و کم تر آب شدن یخ های قطبی، 

به بالا نیامدن آب دریا ها در سطح دنیا کمک می کند.

هفت – دریاچه های مصنوعی ایجاد شده و یا دریاچه ها و تالاب هايی که 

قبلا بوده اند و خشک شده اند، با ایجاد شدن به صورت دریاچه و یا برگشتن 

به صورت دریاچه و تالاب قبلی، محل رشد و پرورش ماهی ها و حیوانات 

دریائی می شوند و در محیط اطراف دریاچه ها رشد گیاهان و علف ها، کمک 

برای خوراک و تغذیه حیوانات علف خوار خواهند شد.

هشت – با دوباره آب دار شدن دریاچه ها و تالاب های قبلی، مردم مجبور 

به کوچ کردن از آن محل ها نمی شوند و مهاجرت اجباری به شهرها بسیار 

کمتر می شود و شغل های مختلف در رابطه با دریاچه ها و تالاب ها 

ایجاد می شود.

نه - با نفوذ آب دریاچه ها و تالاب ها، به لایه های زیرین زمین، آب های 

دریا ها فیلتر شده و مقدار آب های زیر زمینی و آب شیرین در زیر زمین 

بیشتر می شود و سطح آب های زیر زمینی بالا می آید که با هزینه و 

زحمت کم تری، آب شیرین در دسترس مردم قرار می گیرد.

ده – از فرو نشستن زمین، جلوگیری می شود، مثل منطقه ای از ورامین تا 

تهران که به گفته کارشناسان، در خطر فرو نشستن  ناگهانی زمین قرار دارد.  

یازده – با جلوگیری از تولید و گردش ریزگرد ها، بیماری های ریوی- تنفسی 

و چشمی به خاطر ریزگرد ها ایجاد نمی شود.

دوازده – با جلوگیری از تولید و گردش ریزگرد ها، اختلال در کار ها به 

خاطر وجود ریزگرد ها به وجود نمی آید و مشکل های کاری به هم پیوسته 

بسیاری دیگر به وجود نمی آید. مانند قطع برق شهر به خاطر ریزگردها، که

قطع برق، ایجاد کننده ی مشکل های بسیاری هست، از راهنمائی و راننده گی 

تا خدمات در بیمارستان ها و آسانسور ها و تعطیل شدن کار ها و...

با نگاهی به مشکل ها در شهرهائی که ریزگرد ها در آن جا ها اختلال ایجاد 

کرده است، یک لیست بزرگ از صدمه به دستگاه های صنعتی و خانه گی 

و کاری و آموزشی به دست می آید.

.

پس پیش به سوی پمپ کردن آب های دریاها به خشکی های تازه خشک شده 

و جاهای مناسب برای ایجاد دریاچه های مصنوعی جدید و تازه.

..

سوز

اول امرداد ۱۳۹۷ -  23.07.2018