۱۳۹۵ مرداد ۲۸, پنجشنبه

سد گوت وَند

سد گوت وَند
..
عکس هائی از سد گوتوند (Gotvand) بود که باعث درد و افسوس می شد.
سدی که آبش هر روز مقداری از کوه نمک موجود در مخزن سد را
با خود می شورد و در مسیر رودخانه پخش می کند.
عکس هائی از زمین‌ های مسیر رودخانه کارون که نخلستان ها خشک
شده بود. در گزارش گفته می شد که حدود یک میلیون اصله نخل به خاطر
شور بودن آب رودخانه خشک شده اند و هیچ مسئولی نمی خواهد...
اقدامی انجام دهد که از ادامه ی فاجعه جلوگیری شود.
.
گفته اند جلوی ضرر را از هر کجا بگیری منفعت است.
اگر سد گوتوند هزینه بسیاری برده است تا ساخته شود، ادامه در بودنش
به صورت فعلی، هر روز و هر هفته ضرر و زیان بسیار زیادی به طبیعت و
کشاورزی می زند.
و مردم کشاورز که مجبور هستند از رودخانه کارون برای کشاورزی شان
استفاده کنند، امکان کشاورزی شان را از دست داده اند و زندگی برایشان
مشکل شده است.
بخاطر ندانم کاری و اشتباه محاسبه در محل ایجاد سد گوتوند، این سد
ضررش به محیط و مردم، بیشتر از استفاده اش می باشد.
آیا اگر اشتباه را قبول کنند و برای جبران آن، کاری کنند، خیلی به موقعیت
اجتماعی شان ضرر زده می شود و شهرت شان صدمه می بیند؟
ولی ادامه در پیشروی این فاجعه، که بیشتر، مسئولین فعلی و عاملین و
مسئولین قبلی را مورد سئوال قرار می دهد و بدنام تر می شوند.
شاید با ساختن یک مسیر انحرافی موقت برای رودخانه و کمتر رساندن آب
به مخزن دریاچه، سطح مخزن آب را پایین تر نگه‌دارند که فعلن کوه نمک
شسته نشود و یک دیوار بتونی که گویا حدود دو کیلومتر باید باشد، جلوی
این کوه نمک بسازند که از تماس آب سد، با کوه نمک جلوگیری کرد
و مانع شد که نمک، در آب سد، حل بشود!

در هر صورت مشکلی است که پیش آمده و باید برای جلوگیری از ادامه ی
این فاجعه یعنی حل شدن میلیون ها تن از کوه نمک در آب سد گوتوند
هزینه کرد، راهی که منطقی و عاقلانه و تخصصی باشد.
شور بودن بیش از اندازه ای که آب سد دارد، دستگاه‌های تولید برق را هم خیلی
زودتر از معمول خراب می‌کند که هزینه ی تعمیر و باز سازی و نداشتن آن مقدار
برق تولیدی دو عاملی هستند که هزینه ساز هستند و زودتر جلوگیری کردن از
شور شدنِ آب، هزینه‌های تعمیر و خرید برق را هم در آینده ای نزدیک کم می کند.
..
سوز
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ - 17.05.2016 
...     
از صفحه یکی از کاربران فیسبوک: 
https://www.facebook.com/ha.hassan.zade/videos/1679639355649841/

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر